స్పైడర్ వలన ఎన్ని కోట్లు నష్టమో తెలుసా?-Andhravilas