కార్తీకకు పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారట-Andhravilas